Subscriu-te a ASCAD

E-mail :

ASCAD EN EL PARLAMENT. TRáMITES ILP

20160531_105334

Hemos sido convocados al Parlament a las reuniones de la Ponencia encargada de la tramitación de la ILP


Ascad hemos asistido estos dias a dos reuniones convocadas por la ponencia del trámite de la ILP de defensa del gran dependiente.

A l’atenció del Sr. Andrés Rueda Sánchez, en representació de la Comissió Promotora de la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre

Per encàrrec del relator de la Ponència de la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, us faig arribar la convocatòria de la 2a reunió de la

Ponència: Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre

31 de maig de 2016

10 hores

Sala 9

Us trameto, així mateix, les aportacions que hem rebut, amb relació al text de la Proposició de llei, de les entitats i persones següents:

-      Acra

-      Aspace

-      Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya

-      Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat Sense Afany de Lucre

-      Federació de Municipis de Catalunya

-      Fòrum Vida Independent

-      Geriàtrics Catalans

-      Gregorio Rodríguez Cabrero

-      Guillem López Casasnovas

-      Jordi Tudela

-      Juan Ramon Ruiz, director general de Protecció Social

-      Taula del Tercer Sector

-      Toni Vila Mancebo

-      UGT

-      Unió de Petites i Mitjanes Residències

-      Unió Catalana d’Hospitals