Subscriu-te a ASCAD

E-mail :

COMUNICADO DE INTERéS A CENTROS CONCIERTO Y COLABORACIóN

Reproducimos comunicado del Sub-director General de Gestió de Recursos respecto a los pagos del mes de enero 2018


Benvolgudes, benvolguts,

 

En l’exercici de 2.018 estem treballant en situació de pròrroga pressupostària, fins que no siguin aprovats uns nous pressupostos. Això fa que totes les actuacions aprovades el 2017 amb vocació de continuïtat (creixement de places, increments de tarifes en determinats col·lectius, minoracions del període de carència dels cuidadors no professionals, etc.) siguin complicades d’imputar en aquestes primeres dates de 2018. Per altra banda, l’actual situació de control temporal de la gestió per part del govern central, que tots vosaltres coneixeu, provoca que moltes pròrrogues, renovacions i nous contractes o convenis no s’hagin signat en les dates previstes.

 

Per totes aquestes raons, l’obertura i planificació pressupostària és una mica més laboriosa que en anys anteriors i s’està allargant més del previst. La conseqüència és la restricció parcial  d’efectuar documents comptables imputats a l’exercici 2018.

 

Aquesta situació, que s’ha de resoldre en un breu termini, no permet generar els números d’expedient necessaris per poder introduir en les factures dels nostres proveïdors. Per tant, és molt probable que les factures del mes de gener no es puguin presentar en el període habitual, és a dir entre l’1 i el 5 de febrer, ja que en alguns casos no us podrem facilitar el número d’expedient abans d’aquesta data.

 

Això no ha d’impactar en els cobraments habituals, que seguiran el seu ritme normal.

 

La situació concreta és la següent:

 

Pròrrogues de concerts o gestió delegada: El número d’expedient és el del concert/contracte original. Per tant, en el moment que es formalitzi el contracte , es podrà facturar amb aquest número.

Convenis, concerts nous o renovacions de concerts: S’estan elaborant els documents comptables i els números d’expedient s’aniran facilitant progressivament.

Sociosanitaris: S’estan elaborant els documents comptables i els números d’expedient s’aniran facilitant progressivament.

Places assignades per Resolució de 27 d’octubre de 2017: S’estan elaborant els documents comptables i els números d’expedient s’aniran facilitant progressivament.

 

Els convenis, contractes, concerts, pròrrogues o renovacions pel 2018 ja signats no es veuen afectats i es poden facturar amb total normalitat. Tampoc estan afectades aquelles places que no es cobren per via de factura (places col·laboradores, places subvencionades i places amb usuaris amb PEVs)

 

Us demanem disculpes per les molèsties que això us pugui provocar i seguim treballant per resoldre-ho al més aviat possible.

 

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a la bústia sggr.tsf@gencat.cat.

 

Atentament

 

cid:image001.png@01D14F71.5E11F930