Notícies ASCAD   

Pàgina < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >Esperábamos este documento porque el trabajo en prevención desde los centros parecia una batalla personal de cada di


[vegi més]


Celebramos que se adopte esta medida informativa a las familias respecto a los consejos que damos desde los centros como 


[vegi més]

 

 

La situación extremadamente garve de la atención a la dependencia en Cataluña y las preocupantes proyecciones


[vegi més]

 

 

Se remiten las conclusiones al Parlament


[vegi més]

 

 

Conclusión de consenso: Es importante y necesario cambiar el modelo actual de inspección.


[vegi més]

 

 

Per tant la nostra primera esmena és a la pròpia base i en conseqüència a la totalitat del Projecte fins


[vegi més]

 

 

Conclusión de consenso: Es importante y necesario cambiar el modelo actual.


[vegi més]

 

 

Estew año planteamos unas jornadas ilusionantes y tremendamente necesarias para reflexionar


[vegi més]

 

 

Comissió  d`Estudi de les Politiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran


[vegi més]

 

 Pàgina < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >


Buscador  

Subscriu-te a ASCAD


E-mail :

 

L'adreça de correu serà utilitzada únicament per realitzar l'enviament de newsletters, i en qualsevol moment es pot donar de baixa del servei.